Zdravotnická zařízení
Management rizik je složitá problematika, se kterou vám můžeme pomoci

Co všechno služba Management rizik pro zdravotnická zařízení zahrnuje?

• VYTVOŘENÍ KONCEPTU MANAGEMENTU RIZIK

• INTEGRACE MANAGEMENTU RIZIK DO SYSTÉMU MANAGEMENTU ZZ V SOULADU S KONTEXTEM DANÉHO ZZ 

• REALIZACE POSOUZENÍ RIZIK

• VYTVOŘENÍ NÁVRHU NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

• POMOC PŘI REALIZACI NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

• PROŠKOLENÍ PERSONÁLU V ŘÍZENÍ RIZIK S VYUŽITÍM KONKRÉTNÍCH METOD

• SW PODPORA

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na čísle +420 775 064 250 nebo na info@rizikavezdravotnictvi.cz