Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních I.
Pro všechy se zájmem o řízení rizik ve zdravotnictví

Cílová skupina workshopu: manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od workshopu očekávat:

  • Úvod do problematiky risk managementu
  • Vztah managementu rizik s managementem kvality ve zdravotnickém zařízení

  • Proces managementu rizik a systém řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

  • Vytvoření a integrace konceptu managementu rizik ve zdravotnických zařízeních 

  • Metody a nástroje risk managementu vhodné pro využití ve zdravotnictví

  • Praktický nácvik využití nástrojů managementu rizik (identifikace, analýza, hodnocení)

  • Vytváření nápravných opatření, strategie "ošetření" rizik

  • Využití Softwaru v procesu řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

  • Závěr workshopu, diskuze, zpětná vazba, rozloučení

Lektorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Přihlášení prostřednictvím formuláře