Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních I.
Pro všechy se zájmem o řízení rizik ve zdravotnictví

Workshop se uskuteční 10. 01. 2019 od 9:00 do 13:00 

nebo můžete využít individuální termín

Místo: v prostorách Opero, Praha 1 

odkaz: https://opero.cz/cs/o-operu


Cílová skupina workshopu: manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od workshopu očekávat:

  • Úvod do problematiky risk managementu
  • Vztah managementu rizik s managementem kvality ve zdravotnickém zařízení

  • Proces managementu rizik a systém řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

  • Vytvoření a integrace konceptu managementu rizik ve zdravotnických zařízeních 

  • Metody a nástroje risk managementu vhodné pro využití ve zdravotnictví

  • Praktický nácvik využití nástrojů managementu rizik (identifikace, analýza, hodnocení)

  • Vytváření nápravných opatření, strategie "ošetření" rizik

  • Využití Softwaru v procesu řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

  • Závěr workshopu, diskuze, zpětná vazba, rozloučení

Lektorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Cena: 1.580,- Kč (bez DPH, nejsme plátci). V ceně je zahrnuté občerstvení ve formě coffee breaku, pracovní a studijní materiály. Workshop je určený pro 12 účastníků a bude realizovaný při účasti 3 a více účastníků.

V případě zájmu o workshop nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.