Naučíme Vás ovládat rizika, řídit procesy 
a bezpečně zacházet s daty

Management rizik ve zdravotnictví BASIC

základní workshop s aktuálními informacemi o moderním přístupu v řízení rizik ve zdravotnickém zařízení


Management rizik ve zdravotnictví ADVANCED

celodenní workshop pro pokročilé s aktuálními informacemi o moderních přístupech v managementu rizik, sdílení zkušeností a praktický tréning řízení rizik pro zdravotnická zařízení


Management rizik ve zdravotnictví PRACTICAL

celodenní workshop pro pokročilé absolventy pokročilého workshopu Řízení rizik zaměřený na tréning činností manažerů rizik ve zdravotnickém zařízení 


Management rizik v klinické laboratoři

celodenní workshop plný aktuálních informací o moderních přístupech v managementu rizik, sdílení zkušeností a praktický tréning řízení rizik v klinické laboratoři 

Vedení a péče o zaměstnance ve zdravotnictví 

půldenní vzdělávací akce, na níž se dozvíte, jak kvalitně pečovat o zaměstnance, kteří jsou cestou ke stabilnímu pracovnímu týmu ve zdravotnictví


Procesní řízení ve zdravotnictví 3v1

celodenní seminář zaměřený na identifikaci, definování a mapování procesů ve zdravotnických a sociálních zařízeních včetně softwarové podpory mapování


Našimi vzdělávacími akcemi prošli zaměstnanci

Hospic Most
Hospic Most