Naučíme Vás ovládat rizika, řídit procesy 
a bezpečně zacházet s osobními daty

Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

celodenní workshop plný aktuálních informací, moderních přístupů v managementu rizik, sdílení zkušeností a praktického tréningu řízení rizik pro zdravotnická a sociální zařízení 


Řízení rizik v klinické laboratoři

celodenní workshop plný aktuálních informací, moderních přístupů v managementu rizik, sdílení zkušeností a praktického tréningu řízení rizik v klinické laboratoři 

Procesní řízení ve zdravotnictví

celodenní seminář zaměřený na identifikaci, definování a mapování procesů ve zdravotnických a sociálních zařízeních včetně softwarové podpory mapování


Praktická realizace GDPR ve zdravotnictví

celodenní seminář věnovaný praktickým aspektům implementace nařízení GPDR ve zdravotnických a sociálních zařízeních, řízení rizik zpracování osobních údajů a sdílení zkušeností