Proč využít softwarovou podporu místo tužky a papíru?
Řiďte rizika snadno a intuitivně

  • Podporuje efektivní zavedení a udržení systematického managementu rizik v celém zdravotnickém zařízení 
  • Snižuje možnost pochybení a vlivu lidského faktoru v procesu managementu rizik
  • Uspoří vám čas díky automatickému vyhodnocení rizik, vytváření karet rizik, databází, map rizik a grafických přehledů

  • Pomáhá vám vytvářet profesionální reporty, které můžete hrdě předložit při poradách managementu vašeho zdravotnického zařízení
  • Podporuje komunikaci a sdílení informací o řízených rizicích s manažery rizik, vedením zdravotnického zařízení, vlastníky rizik, auditory a IT administrátory

Software MYCON vás povede. Nabídne možnosti a inspiraci. Zvolte kvalitativní nebo kvantitativní typ analýzy. Zjistěte dopad a pravděpodobnost výskytu rizika. Vytvořte Katalog rizik a Mapu rizik.

Software ZOTY GRC (Governance, Risk & Compliance Management) je unikátní softwarové řešení pro podporu řízení rizik, auditů a shody s legislativními či jinými požadavky. 


Máte zájem o více informací, předvedení nebo zakoupení licencí softwaru pro vaše zdravotnické zařízení? Kontaktujte nás na telefonu 775 064 250 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře