Služby
Profesionální služby a poradenství v oblasti řízení rizik ve zdravotnictví

Objednejte si balíček služeb "ŘÍZENÍ RIZIK" ve Vašem zdravotnickém zařízení

Co všechno Balíček služeb Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních zahrnuje: 

1. vytvoření a integrace konceptu managementu rizik do systému managementu zdravotnického zařízení v souladu s kontextem daného zdravotnického zařízení 

2. realizace posouzení rizik 

3. vytvoření návrhu nápravných opatření 

4. pomoc při realizaci nápravných opatření 

Nedílnou součástí realizace služeb je i dle potřeb klienta proškolení personálu v řízení rizik ve zdravotnických zařízeních s využitím konkrétních metod posouzení rizik a softwarová podpora při realizaci managementu rizik.

   Ukážeme správnou cestu v řízení rizik i Vám

Hlavní výhody balíčku služeb ve Vašem zdravotnickém zařízení

  • Zvýšíte pravděpodobnost dosažení vytyčených cílů
  • Zlepšíte identifikaci příležitostí a hrozeb
  • Sladíte požadavky legislativy, profesních předpisů či mezinárodních norem
  • Zlepšíte organizační řízení
  • Zlepšíte důvěryhodnost pro zainteresované strany
  • Zlepšíte prevenci neshod a managementu incidentů (NU) 
  • Minimalizujete ztráty a snížíte náklady (o 10-15 %)
  • Zlepšíte principy učení v organizaci (proškolování)

Objednejte si naše služby

Vyplňte potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.
Nebo rovnou volejte: 775 064 250
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (Manažerka rizik a kvality pro oblast zdravotnictví)

Ceník našich služeb Vám rádi zašleme na vyžádání.