Řízení rizik výhradně ve zdravotnictví a sociálních službách
Pouze poznaná rizika můžete obrátit ve svůj prospěch