Využití efektivních manažerských nástrojů

Komplexní management klinických/neklinických procesů a rizik s využitím softwarové podpory pro zdravotnická zařízení. 

Kupí se ve Vaší organizaci nesplněné úkoly po termínu? Připadá Vám, že přenesení důležitých úkolů na zaměstnance není řešeno včas a efektivně? Hrozí Vám sankce z nesplnění legislativních požadavků? Chcete úspěšně řídit všechny procesy a rizika ve zdravotnickém zařízení s profitem pro celé zdravotnické zařízení? Ukážeme Vám, jak mapovat procesy a zároveň identifikovat rizika. Jak nastavovat fungující systém procesů s redukcí interních směrnic a jejich zefektivnění kontroly a administraci pomocí softwarové podpory.

Termín pro odbornou veřejnost bude vypsán. 
Místo: v Opero (Salvátorská 931/8, Praha 1) https://opero.cz/cs/kontakt


Využijte našich chytrých nástrojů pro řízení zdravotnického zařízení a mějte všechna rizika pod kontrolou. 

Pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví a sociálních službách je vstup ZDARMA.

Cílová skupina semináře:
Management zdravotnických zařízení, manažeři kvality/rizik ve zdravotnických zařízeních, zaměstnanci IT, procesní manažeři

Program semináře (10:00 - 12:00)

  • Jak úspěšně řídit procesy a rizika ve zdravotnickém zařízení
  • Praktická prezentace procesního mapování jako vhodného nástroj pro identifikaci rizik, nastavení fungujících procesů a redukce interních směrnic 
  • Procesní model nebo interní směrnice?
  • Procesní řízení jako součást řízení rizik
  • Nástroj pro designování procesních map, identifikaci rizik a vytváření modelů 

Přednášející
Mgr. Jan Běhounek (specialista na procesní řízení ve zdravotnictví, interní auditor, lektor)

PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, interní auditorka, lektorka)

Jiří Sedláček (Product Manager designer)