Management rizik

ve zdravotnictví ADVANCED 

navazuje na Management rizik ve zdravotnictví BASIC a pokračuje v Management rizik ve zdravotnictví PRACTICAL

Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit budete umět vytvořit smysluplný koncept managementu rizik pro celé zdravotnické zařízení. Budete schopni identifikovat klinická i neklinická rizika v procesech, aktivech či cílech. Naučíte se efektivně používat metody identifikace, analýzy a hodnocení rizik jako součást Implementačního modelu rizik pro zdravotnická zařízení.

Podrobně se seznámíte s jednotlivými kroky IMPLEMENTAČNÍHO MODELU RIZIK, který můžete ihned použít.

Termín pro odbornou veřejnost bude vypsán, 9:00 - 15:30
MÍSTO:
Opero, Salvátorská 931/8 Praha 1 (https://opero.cz/cs/kontakt)

Cílová skupina
Manažeři rizik/kvality ve zdravotnických zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, sociální pracovníci, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Program

09:00 - 10:30 Implementační model rizik pro zdravotnická zařízení krok pro kroku

10:30 - 10:40 přestávka

10:40 - 12:15 vytváření konceptu managementu rizik pro potřeby konkrétních zdravotnických zařízení 

12:15 - 12:45 přestávka na oběd

12:45 - 14:15 procesní řízení a identifikace rizik v klinických a neklinických procesech jako součást Implementačního modelu rizik

14:15 - 15:20 praktická realizace metod identifikace, analýzy a vyhodnocení rizik modifikovaných pro zdravotnická zařízení jako součást Implementačního modelu rizik

15:20 - 15:30 závěrečná diskuze

Lektorka
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, interní auditorka, konzultantka, lektorka)

Certifikát 

Vzdělávací akce je zakončena udělením certifikátu o pokročilých znalostech a dovednostech v Managementu rizik ve zdravotnictví ADVANCED.

Cena
4.500 Kč bez DPH (nejsme plátci) - v ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné studijní materiály a občerstvení.

Při objednávce workshopu pro skupinu 10 a více osob bude automaticky uplatněna SLEVA 10 %.


Máte-li dotazy, volejte 775 064 250.