Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

Termín pro odbornou veřejnost:
DATUM a ČAS: bude upřesněno 
MÍSTO:
Opero (Salvátorská 931/8, Praha 1 - https://opero.cz/cs/kontakt)

Objednat si můžete také individuální workshop a zvolte si termín a místo, které Vám vyhovuje. Stačí vyplnit objednávku níže. 

Cílová skupina workshopu:
Manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, sociální pracovníci, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od workshopu očekávat?

Po absolvování workshopu budete schopni zorientovat se v současné problematice managementu rizik ve zdravotnictví včetně související legislativy. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit či SÚKL budete umět vytvořit koncept managementu rizik pro své zdravotnické zařízení. Pochopíte význam procesů pro management rizik a porozumíte pozitivům i limitům vybraných metod posouzení rizik vhodných k použití v kontextu celého zdravotnického zařízení. Vytvoříte si představu o souvztažnosti managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu a naučíte se efektivně používat metody identifikace, analýzy a hodnocení rizik v prostředí zdravotnického zařízení.

DOPOLEDNÍ BLOK (9:00 - 12:30)

 • Terminologické pojmosloví managementu rizik, třídění rizik ve zdravotnictví
 • Legislativa managementu rizik ve zdravotnictví
 • Vztah kvality a rizik. Interní audit - efektivní nástroj zlepšení účinnosti managementu rizik
 • Přednosti managementu rizik pro zainteresované zdroje ve zdravotnictví
 • Principy a návody pro řízení rizika systematickým, transparentním a důvěryhodným způsobem v rámci kontextu zdravotnického zařízení
 • Strategie stanovení kontextu na počátku generického procesu managementu rizik, stanovení cílů v prostředí, ve kterém zdravotnické zařízení usiluje o své cíle/vize s ohledem na zainteresované zdroje
 • Význam procesů, procesního mapování při řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

 • Volba vhodných metod identifikace, analýzy a hodnocení rizik

 • Realizace posouzení rizik v celém jeho procesu za použití vhodných metod včetně jejich přínosů i limitů. Praktické příklady využití metod (Brainstorming, Matice rizik, Diagram rybí kosti, SWOT, 5x Proč a další)

 • Faktory důležité pro úspěšnou integraci a realizaci managementu rizik. Vytváření nápravných opatření, strategie "ošetření" rizik. Využití Softwaru v procesu řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

ODPOLEDNÍ BLOK (13:00 - 16:30)

 • Proč FMEA a kdy je vhodné ji použít
 • FMEA a její modifikace jako efektivní nástroj identifikace, analýzy a hodnocení rizik ve zdravotnickém zařízení
 • Přípravná fáze před realizací FMEA
 • Příprava a práce s dokumentací FMEA
 • Ukázky realizací FMEA, PFMEA, HFMEA, SAFMEA, FMECA ve zdravotnickém zařízení
 • Realizace FMEA krok po kroku
 • Praktický nácvik využití nástrojů FMEA a HFMEA
 • Využití softwaru při hodnocení rizik pomocí FMEA ve zdravotnickém zařízení

Lektorka:
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, interní auditorka, lektorka)

Cena workshopu:
5.000 Kč bez DPH (nejsme plátci) - v ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné studijní materiály

Při objednávce workshopu pro skupinu 10 a více osob bude automaticky uplatněna SLEVA 10 %.


OBJEDNÁVKA workshopu 

Máte-li k semináři nějaké dotazy, volejte 775 064 250.