Řízení rizik ve zdravotnictví

Realizujeme komplexní poradenství v oblasti řízení rizik ve zdravotnictví. Pomáháme se zavedením managementu rizik v nemocnicích, poliklinikách, zařízeních sociální péče a klinických laboratořích. 

Výhody řízení rizik pro Vaše zařízení:

  • ušetříte 10 % nákladů
  • vyhovíte legislativním požadavkům
  • předejdete nespokojenosti pacientů 
  • předejdete špatné pověsti vašeho zařízení
  • budete mít přehled o fungování vašeho zařízení
  • výstupy z analýzy využijete ve váš prospěch