Management rizik v klinické laboratoři

volně navazuje na Management rizik ve zdravotnictví BASIC

Budete schopni zorientovat se v současné problematice managementu rizik v klinických laboratořích včetně související legislativy. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit či SÚKL budete umět vytvořit koncept, realizovat analýzu rizik a připravit katalog rizik včetně nápravných opatření. Naučíte se používat metodu FMEA v prostředí klinické laboratoři.

Termín pro odbornou veřejnost bude vypsán, 8:00 - 15:00
MÍSTO:
Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1 https://opero.cz/cs/kontakt

Podrobně se seznámíte s jednotlivými kroky IMPLEMENTAČNÍHO MODELU RIZIK pro klinické laboratoře, který můžete ihned použít.

Cílová skupina 
Všichni zaměstnanci klinických laboratoří, manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních/laboratoři, manažeři rizik, nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických oborů.

DOPOLEDNÍ BLOK (8:00 - 11:00)

 • Terminologické pojmosloví managementu rizik, třídění rizik v klinické laboratoři. Management rizik z perspektivy certifikačních/akreditačních organizací, SÚKL
 • Legislativa managementu rizik v klinické laboratoři
 • Vztah kvality a rizik, management rizik v součinnosti nebo jako součást managementu kvality
 • Přednosti managementu rizik pro zainteresované zdroje v klinické laboratoři
 • Principy a návody pro řízení rizika systematickým, transparentním a důvěryhodným způsobem v rámci kontextu klinické laboratoře a celého zdravotnického zařízení
 • Strategie stanovení kontextu na počátku generického procesu managementu rizik, stanovení cílů v prostředí, ve kterém klinická laboratoř usiluje o své cíle/vize s ohledem na zainteresované zdroje
 • Význam procesů, procesního mapování a procesního řízení pro klinickou laboratoř

 • Volba vhodných metod identifikace, analýzy a hodnocení rizik, třídění a prioritizace posouzených rizik

 • Realizace posouzení rizik v celém jeho procesu za použití vhodných metod včetně jejich přínosů i limitů, praktické příklady využití metod (Brainstorming, Matice rizik, Diagram rybí kosti, SWOT, 5x Proč, Co se stane když? a další). 

 • Faktory důležité pro úspěšnou integraci a realizaci managementu rizik, vytváření nápravných opatření, strategie "ošetření" rizik.

ODPOLEDNÍ BLOK (12:00 - 15:00)

 • Proč FMEA a kdy je vhodné ji použít
 • FMEA a její modifikace jako efektivní nástroj identifikace, analýzy a hodnocení rizik v klinické laboratoři.
 • Přípravná fáze před realizací FMEA
 • Příprava a práce s dokumentací FMEA
 • Ukázky realizací FMEA, PFMEA, HFMEA, SAFMEA, FMECA v klinické laboratoři
 • Realizace FMEA krok po kroku
 • Praktický nácvik využití nástrojů FMEA a HFMEA
 • Využití softwaru při hodnocení rizik pomocí FMEA v klinické laboratoři

Lektoři 
Mgr. Martin Matějček (specialista na řízení kvality a rizik v klinické laboratoři, interní auditor, lektor) 
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, interní auditorka, lektorka)

Cena  
4.500 Kč bez DPH (nejsme plátci) - v ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné studijní materiály a občerstvení

Při objednávce workshopu pro 10 a více osob bude automaticky uplatněna SLEVA 10 %.


Máte-li dotazy, volejte 775 064 250.