Reference
Realizace služeb managementu rizik a spolupráce

FN Motol 

Dlouhodobá spolupráce - realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR 

Zdravotnické zařízení MČ Prahy4

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR

Hezké domy s.r.o.

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR

Ústav sociálních služeb
Praha 4

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR

Psychiatrická léčebna
Lnáře

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR

DPN Louny

Konzultace v oblasti implementace GDPR  ve spolupráci s firmou IDS Advisory

Thomayerova nemocnice 

Realizace managementu rizik, implementace FMEA do systému řízení kvality a bezpečí