Reference
Realizace služeb managementu rizik a spolupráce

Ústav sociálních služeb Praha 4

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR 

Zdravotnické zařízení městské části Prahy 4

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR

Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR

PL Lnáře

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR

FN Motol 

Realizace managementu rizik při implementaci nařízení GDPR 

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Konzultace v oblasti implementace GDPR  ve spolupráci s firmou IDS Advisory

Thomayerova nemocnice 

Realizace managementu rizik, implementace FMEA do systému řízení kvality a bezpečí  

Spolupráce s firmou MYCON řízení rizik ve zdravotnictví pomocí softwarové podpory MYCONpart a MYCONpro

Spolupráce s týmem IDS Advisory při vývoji a následné implementaci softwarového řešení pro řízení rizik ve zdravotnictví