Reference
Realizace služeb managementu rizik a spolupráce

Realizace managementu rizik pro Thomayerovu nemocnici -  hodnocení rizikového procesu metodou FMEA

Spolupráce s firmou MYCON řízení rizik ve zdravotnictví pomocí softwarové podpory MYCONpart a MYCONpro

Spolupráce s týmem IDS Advisory při vývoji a následné implementaci softwarového řešení pro řízení rizik ve zdravotnictví

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Konzultace v oblasti implementace GDPR  ve spolupráci s firmou IDS Advisory