Procesní řízení ve zdravotnictví

Termín pro odbornou veřejnost: 15. 05. 2019 v Opero (Salvátorská 931/8, Praha 1) https://opero.cz/cs/kontakt

Cílová skupina semináře:
Manažeři kvality/rizik ve zdravotnických zařízeních nebo zařízení sociální péče, bezpečnostní technici, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, sociální pracovníci, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví a sociální péči, studenti.

Co můžete od semináře očekávat?

Naučíte se identifikovat a definovat procesy ve Vašem zdravotnické zařízení.  Pochopíte principy mapování procesů a naučíte se tyto principy prakticky aplikovat v procesním řízení ve Vašem zdravotnickém zařízení. Budete umět vytvořit procesní mapu, která se stane plnohodnotnou součástí interních opatření a směrnic.  

DOPOLEDNÍ BLOK (9:00 - 12:30)

 • Procesní řízení

 • Procesní řízení v podmínkách zdravotnického zařízení

 • Mapování procesů, procesní mapa

 • Pojetí všeobecných zdravotnických procesů

 • Pojetí psychiatrických zdravotnických procesů

 • Pojetí nezdravotnických procesů

ODPOLEDNÍ BLOK (13:00 - 16:30)

 • Procesní mapa jako zdroj řídících dokumentů a dalších informací 
 • Základními principy ovládání procesní mapy 
 • Demonstrace využití procesní mapy
 • Procesní mapování - praktická realizace "krok za krokem"

 • Softwarová podpora procesního řízení

Lektor:
Mgr. Jan Běhounek (specialista na procesní řízení, hodnotitel kvality a bezpečí, auditor, lektor)

Cena semináře:
5.000 Kč bez DPH (nejsme plátci) - v ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné studijní materiály

Při objednávce semináře pro skupinu 10 a více osob bude automaticky uplatněna SLEVA 10 %. 

Nejste si jistí, že je pro Vás seminář vhodný? Zeptejte se nás na telefonu 775 064 250.

Objednejte si seminář pro sebe nebo pro celou Vaši skupinu.