Procesní řízení 3v1

  • proškolení zaměstnanců v procesním řízení 

  • identifikace klinických i neklinických procesů v celé organizaci

  • vytvoření procesních map

  • identifikace rizik ve zmapovaných procesech

  • návrh procesních modelů a přenesení do intuitivního softwarového prostředí QPR Process Designer

komplexní řešení pro celou organizaci - poradenství, realizace mapování, vzdělávání, softwarová podpora

Reference


  • firemní školení Procesní řízení a poradenská činnost
  • realizace projektu procesního řízení a identifikace rizik ve vybraných klinických procesech
  • vytvoření procesní mapy a přenesení do intuitivního SW prostředí
  • vice informací o projektu