Procesní řízení ve zdravotnictví II.
Seminář pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví a sociálních službách

Cílová skupina semináře: manažeři kvality/rizik ve zdravotnických zařízeních nebo zařízení sociální péče, bezpečnostní technici, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, sociální pracovníci, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví a sociální péči, studenti.

Co můžete od semináře očekávat:

  • procesní mapa jako zdroj řídících dokumentů a dalších informací

  • základními principy ovládání procesní mapy

  • demonstrace využití procesní mapy

Lektor: Mgr. Jan Běhounek (specialista na procesní řízení, hodnotitel kvality a bezpečí, odborník na normu ISO 9001:2015, konzultant, auditor, lektor)

Přihlášení prostřednictvím formuláře