Procesní řízení ve zdravotnictví I.
Seminář pro odbornou veřejnost ve zdravotnictví a sociálních službách

Cílová skupina semináře: manažeři kvality/rizik ve zdravotnických zařízeních nebo zařízení sociální péče, bezpečnostní technici, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od semináře očekávat:

  • Procesní řízení 

  • Procesní řízení v podmínkách zdravotnického zařízení

  • Mapování procesů, procesní mapa

  • Pojetí všeobecných zdravotnických procesů

  • Pojetí psychiatrických zdravotnických procesů

  • Pojetí nezdravotnických procesů

Lektor: Mgr. Jan Běhounek (specialista na procesní řízení, hodnotitel kvality a bezpečí, odborník na normu ISO 9001:2015, konzultant, auditor, lektor)

Přihlášení prostřednictvím formuláře