Zkušenosti s mapováním procesů v psychiatrii

Projekt implementace řízení procesů a rizik ve FN Motol