Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel webových stránek Institut managementu rizik s.r.o., IČ: 07037091, sídlo Střížkov 6,
256 01 Struhařov na stránkách www.rizikavezdravotnictvi.cz zpracovává údaje poskytnuté zájemci za účely registrace uživatele/objednávky ONLINE semináře (dále jen "Registrace") a objednávky poradenských a konzultačních služeb (dále jen "Objednávka).

Článek I. Základní ustanovení

1. Správcem údajů, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů zájemců pro účely registrace či objednávky, je Institut managementu rizik s.r.o., IČ: 07037091, sídlo Střížkov 6, 256 01 Struhařov (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: institut@eumdr.cz, tel.: 773 628 774;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Článek II.
Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl zájemce a které správce získal na základě vyplněných formulářů. Seznam formulářů:
- https://www.rizikavezdravotnictvi.cz/formular-online-seminar/ 
- https://www.rizikavezdravotnictvi.cz/kf/  

2.
Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje zájemce nezbytné pro úspěšnou registraci či objednávku služeb;

3. Správce se zavazuje, že osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Článek III.
Účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává podle nařízení GDPR osobní údaje zájemce z následujících důvodů:

 • registrace uživatele/objednávka ONLINE semináře
 • objednávka poradenských a konzultačních služeb
 • k marketingovým účelům pouze pro účely společnosti Institut managementu rizik s.r.o.

Článek IV.
Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po celou dobu spolupráce mezi zájemcem a správcem.

2. Po ukončení spolupráce mezi zájemcem a správcem je správce povinen údaje smazat. Zároveň je správce povinen údaje smazat kdykoliv, když o to zájemce písemně požádá.

Článek V.
Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje zájemce, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšnou registrací či objednávkou.

2. Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (provozovatel stránek, na kterých je tento web vytvořen);
 • Google Analytics (analýza webových stránek)

Článek VI. 
Práva zájemce

1. Zájemce má podle nařízení GDPR právo:

 • Na přístup ke svým osobním údajům
 • Na opravu osobních údajů
 • Na vymazání osobních údajů
 • Vznést námitku proti zpracování
 • Na přenositelnost údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na
  e-mailové adrese institut@rizikavezdravotnictvi.cz
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Článek VII.
Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů zájemce;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním formuláře na webových stránkách viz Článek II. potvrzuje zájemce, že byl obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly zájemce souhlasí zaškrtnutím políčka při registraci či objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla ochrany soukromí vstupují v platnost dne 1. 1. 2020.