Posouzení kybernetických a informačních rizik 

komplexní vyhodnocení rizik pro IT firmy se SW/aplikačními řešeními pro zdravotnická zařízení

 • ZDARMA vstupní audit požadavků kybernetické a informační bezpečnosti  včetně požadavků  na ochranu osobních údajů 
 • identifikace, analýza a vyhodnocení rizik

 • navržení vhodných strategií ošetření rizik 

 • vytvoření plánu realizace ošetření rizik se zbytkovými riziky

 • vytvoření Záznamu o zpracování osobních údajů


Znalost a požadavky zdravotnictví na kybernetickou a informační bezpečnost nám umožňují Vám poskytnout komplexní službu.

Reference


 • vstupní audit požadavků kybernetické a informační bezpečnosti softwaru Astraia včetně požadavků na ochranu osobních údajů
 • identifikace, analýza a vyhodnocení kybernetických a informačních rizik s ohledem na rizika ochrany osobních údajů

 • navržení vhodných strategií ošetření rizik

 • vytvoření plánu realizace ošetření rizik se zbytkovými riziky

 • vytvoření Záznamu o činnosti zpracování osobních údajů • konzultace metodiky analýzy kybernetických a informačních rizik