Analýza kybernetických rizik zdravotnického sw/aplikace

komplexní vyhodnocení rizik pro IT firmy se softwarovými/aplikačními řešeními pro zdravotnická zařízení

 • vstupní analýza software z pohledu kybernetických rizik  popřípadě ochrany osobních údajů 
 • identifikace, analýza a vyhodnocení rizik

 • navržení vhodných strategií ošetření rizik 

 • vytvoření plánu realizace ošetření rizik se zbytkovými riziky

Znalost a požadavky zdravotnictví na bezpečnost dodávaných software nám umožňují Vám poskytnout komplexní službu.

Reference


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření 
 • vytvoření metodiky monitorace ochrany osobních údajů
 • příprava a realizace monitorace ochrany osobních údajů (tj. auditní činnost)  
 • vytvoření metodiky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření