Technická a administrativní podpora managementu rizik
Seminář

Seminář se uskuteční v termínu, 

který bude upřesněn od 10:00 do 13:00 

nebo můžete využít individuální termín

Místo: v prostorách Opero, Praha 1 

odkaz: https://opero.cz/cs/kontakt


Cílová skupina semináře: management zdravotnických zařízeních a zařízení sociální péče, manažeři kvality/manažeři rizik ve zdravotnických/sociálních zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od semináře očekávat:

  • Úvod do problematiky risk managementu
  • Význam a přínosy technické a administrativní podpory managementu rizik a managementu kvality ve zdravotnickém/sociálním zařízení

  • Možnosti technická a administrativní podpora v procesu managementu rizik 

  • Využití Softwaru v procesu řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

  • Závěr workshopu, diskuze, zpětná vazba, rozloučení

Lektorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Cena: 950,- Kč (bez DPH, nejsme plátci). V ceně je zahrnuté občerstvení ve formě coffee breaku, pracovní a studijní materiály. Seminář je určený pro 12 účastníků. Seminář se bude konat, pokud se přihlásí 3 a více zájemkyň/zájemců.

V případě zájmu o seminář nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.

Pozn.: Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity výlučně pro naše statistické a marketingové účely.