ONLINE SEMINÁŘ
Management rizik zdravotnického prostředku podle Nařízení EU MDR 2017/745

Budete schopni pod vedením zkušené manažerky rizik navrhnout funkční koncept managementu rizik pro Vaši organizaci, vydefinujete proces životního cyklu zdravotnického prostředku, identifikujete hrozby, navrhnete hodnotící škály vhodné pro Vaši analýzu rizik, získáte jednoznačný návod jak pracovat s metodami analýzy rizik a vyzkoušíte si provedení analýzy rizik včetně vytvoření nápravných opatření.

Podrobnosti o semináři níže

Cílová skupina
Seminář je určený pro výrobce zdravotnických prostředků a ostatní zainteresované strany v životním cyklu zdravotnického prostředku (návrh, vývoj, výroba, distribuce, skladování, dovoz, výdej a prodej).
Program
- Úvod do semináře
- I. část Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku I. (vytvoření konceptu, tj. funkčního návrhu managementu rizik jako integrální součásti managementu kvality, popis procesu managementu rizik pro daného účastníka semináře)

- II. část Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku II.
(definování životního cyklu zdravotnického prostředku, formulování a identifikace hrozeb, vytvoření hodnotících škál pro příčinu a závažnost hrozby)
- III. část Implementační model analýzy rizik zdravotnického prostředku III. (analýza rizik, tj. vyhodnocení příčiny a závažnosti jednotlivých hrozeb, posouzení akceptovatelnosti rizik a určení zbytkových rizik, vytvoření nápravných opatření)
Certifikát
Seminář je zakončený udělením certifikátu o absolvování semináře, který Vám zašleme v elektronické podobě na uvedený e-mail. 
Lektorka
PhDr. Jana Marsová, Ph.D. (specialistka na řízení rizik ve zdravotnictví, auditorka, konzultantka, lektorka) 

Cena
dle zvolené délky přístupu, délku si zvolte při REGISTRACI