O nás
Profesionální služby a poradenství v oblasti řízení rizik ve zdravotnictví

Jmenuji se Jana Marsová.
Jsem zakladatelkou služby Řízení rizik ve zdravotnictví. Vytvořila jsem nabídku služeb, které respektují potřeby a požadavky vás a vašeho zdravotnického zařízení. Jsem zakladatelkou poskytovaných služeb a hlavním článkem v praktické realizaci managementu rizik a kvality pro zdravotnická zařízení.

Vytvořit tuto službu jako servis pro zdravotnická zařízení mě napadlo již během studií na vysoké škole. Tomu však předcházela 16 letá praxe všeobecné sestry v Nemocnici České Budějovice a posléze ve FVN Střešovice, odborné asistentky na 1. LF UK v Praze, práce ve veřejném sektoru v komisi pro zdravotně-sociání problematiku, práce manažerky kvality ve FN Motol a práce na analýze rizik pomocí FMEA pro Thomayerovu nemocnici, kdy jsem si naplno uvědomila, že to je právě ten směr, kterým se chci ubírat.

,,Mým cílem je přinášet pro vás řešení šitá na míru, nabízet inovativní postupy s ohledem na trendy managementu rizik a kvality."  

Proč přicházím se službami v oblasti řízení rizik a kvality ve zdravotnictví?

Prvním silným impulzem pro vytvoření nabízených služeb byl fakt, že oblast rizik a kvality ve zdravotnictví považuji za podstatnou a zcela neoddělitelou součást veškerých procesů ve zdravotnictví. 

Druhým neméně důležitým důvodem byl fakt, že řízení rizik a kvality vnímám jako smysluplnou činnost, která při vhodné aplikaci přináší konkrétní kladné ověřitelné výsledky. Právě takové výsledky přispívají k poskytování bezpečnější a kvalitnější zdravotní péče. 

V neposlední řadě jde o služby, které na českém trhu chybí!

Součástí mého nejužšího pracovního týmu jsou další tři lidé zodpovědní za obchodní zastoupení, komunikaci a péči o klienty - Ing. Jiří Marsa, marketing a péči o webové stránky - Mgr. Marta Novotná a v neposlední řadě administrativní podpora - Marta Novotná.