Novinky v managementu rizik
Přečtěte si co je nového

NOVÉ ČÍSLO E-ČASOPISU MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ

Nové číslo e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví 3/2018 právě vyšlo! Naleznete zde např. tyto odborné články:

 • Rozhovor s prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA 
 • Analýza rizik při předepisování a podávání analgetik
 • Auditní činnost zpracování osobních údajů 
 • Diabetik v akutním stavu
 • Analýza příčin a následků v klinické praxi
 • a další

Rektor Univerzity Karlovy poskytl rozhovor našemu časopisu

I přes nabitý program si na nás udělal čas lékař, vědec, vysokoškolský profesor, rektor Univerzity Karlovy a také předseda České konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA. Mluvili jsme o kvalitě vzdělání budoucích lékařů, sester a jiných zdravotnických pracovníků a také o rizicích reforem zdravotnického školství. Celý rozhovor si můžete přečíst na str. 11 v novém čísle našeho e-časopisu. Časopis je ke stažení na stránkách www.e-mrvz.cz. Tímto panu profesorovi děkujeme za přínosný a zároveň přátelský rozhovor.

Paretovo pravidlo a GDPR

Podle dostupných informací bylo 20 % organizací schopno do 25. 05. 2018 zavést nařízení GDPR. To znamená, že zbylých  80 % buď nařízení ještě implementuje nebo si s implementací neví rady a vyčkává, co se stane a jestli bude v ČR udělena první pokuta. Největší problémy se zavedením hlásí malé a střední organizace napříč odvětvími, nevyjímaje zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče. 

Těch důvodů pro nezavedení opatření GDPR do praxe je hned několik. Například, že vedení organizací považují nařízení GDPR za nesmysl a nechtějí se se zaváděním zabývat. Valná část organizací i přes nákladné proškolení neví, co by konkrétně měli dělat a také zvažují finanční náklady spojené s implementací versus případná pokuta. Rádi by si najali firmu, ale nabídkové ceny jsou pro mnohá malá a střední zdravotnická zařízení či zařízení sociální péče astronomické. Z praxe našich konzultantů vyplývá, že 20 % příčin nesprávného nakládání s OÚ způsobuje 80 % faktických situací, kdy dochází například k úniku, ztrátě či krádeži OÚ. 

Naše firma je za příznivých finančních nákladů schopna pomoci s realizací, přesně určit, co máte udělat a poukázat na 20 % efektivních opatření, které v 80 % vedou k mitigaci rizik vyplývajících ze zpracování osobních údajů ve vaší organizaci.

Ministr zdravotnictví poskytl rozhovor našemu časopisu

Ministr zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ochotně odpovídal na otázky pro náš e-časopis Management rizik ve zdravotnictvíZhodnotil kvalitu péče českého zdravotnictví, a to jak z pohledu občana, tak ministra. Dále jsme hovořili o nastavení měření kvality péče, o problému nedostatku zdravotnického personálu a také o projektu DRG Restart. Ten má přispět ke zkvalitnění poskytované péče směrem k pacientům.

Celý rozhovor naleznete v novém čísle e-časopisu, který je ke stažení ZDE nebo přímo na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tímto panu ministrovi ještě jednou děkujeme a doufáme, že toto nebyl jeho poslední rozhovor pro naše periodikum.

Profesionální služby "ŘÍZENÍ RIZIK"

šité na míru pro jednotlivá zdravotnická zařízení

Umíme implementovat management rizik do systému managementu Vašeho zdravotnického zařízení, a to vždy s kontextem daného zdravotnického zařízení. Více o výhodách využití našich služeb ZDE.

Implementace GDPR ve zdravotnických zařízeních 

I přes mnohá velmi drahá školení si nevíte rady, jak implementovat nařízení GDPR, nebo jste začali a nevíte jak dál? Květen 2018 se nezadržitelně blíží...

Jsme schopni vám pomoci.

 • poradíme vám jak skutečně začít
 • můžete s námi konzultovat již realizované kroky a následný postup
 • pokud se neubíráte správným směrem, pomůžeme vám správný směr nabrat

 • celou implementaci můžeme realizovat za vás

 • naši specialisté s mnohaletou zkušeností proškolí vaše zaměstnance

Jelikož je ochrana osobních údajů a implementace nařízení GDPR vysoce odborná záležitost, spolupracujeme se specialisty na problematiku právní ochrany osobních údajů, řízení procesů, řízení rizik, IT, kybernetickou bezpečnost ve zdravotnických zařízení a dalšími. 

Jestliže potřebujete pomoci i vy, kontaktujte nás. 

KE STAŽENÍ aktuální číslo odborného e-časopisu
MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ 2/2018 (roč. 2)

Připravili jsme pro Vás odborné články, rozhovor i reportáž na tato témata:

 • Rizika nutriční péče z pohledu nutriční terapeutky

 • Rozhovor s ministrem zdravotnictví

 • Rizika spojená s výživou

 • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (GDPR)

 • Zkušenosti s mapováním procesů v psychiatrii

 • Využití SWOT analýzy k posouzení pracovních činností instruktora soběstačnosti na spinální jednotce

 • Nutriční screening jako nástroj prevence rizik u hospitalizovaných pacientů z pohledu nutričního terapeuta 

 • Reportáž z V. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy

 • SOUTĚŽ o knižní ceny

Vyzkoušejte si bez nulových vstupních nákladů Vaši schopnost identifikovat, analyzovat a hodnotit rizika.