Implementační model rizik (IMR)

ověřený postup realizace řízení rizik, použití účinných nástrojů analýzy, šablon katalogů/map rizik a reportů pro zdravotnická zařízení

 • proškolení zaměstnanců v řízení rizik

 • vytvoření konceptu managementu rizik pro celou organizaci

 • definování klinických a neklinických procesů v organizaci 

 • identifikace, analýzy, vyhodnocení rizik a vytvoření návrhů opatření pro vysoká a kritická rizika včetně katalogu rizik

 • vytvoření závěrečné zprávy a manažerské shrnutí

komplexní řešení pro celou organizaci - poradenství, realizace, vzdělávání, softwarová podpora

Naši klienti


 • konzultace směrnice managementu rizik 
 • firemní školení Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení 

 • stanovení metodiky posouzení rizik a přizpůsobení potřebám nemocnice

 • realizace komplexního managementu rizik pro klinické a neklinické procesy 

 • příprava IA v návaznosti na posouzená rizika 


 • posouzení strategických rizik s důrazem na ošetření personálních rizik, marketing a propagaci

 • firemní školení Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních a poradenská činnost

 • firemní školení Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních a poradenská činnost


 • firemní školení Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení a poradenská činnost


 • firemní školení Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních a poradenská činnost