Robotická péče a e-zdravotnictví - hudba současnosti

29.06.2017

Zavádění nových technologií je dnes běžnou praxí ve zdravotnictví. Operace prováděná robotem už není žádnou senzací a nebudí nedůvěru. Mezi další příklady využití moderních technlogií zejména v USA mohu uvést využití robota v roli bojovníka s infekcemi a bakteriemi, virtuálně přítomného lékaře, náhrady amputované končetiny nebo terapeuta. Otázkou je jestli nahrazování lidské práce roboty činí zdravtní péči kvalitěnější a bezpečnější?

Z českých tzv. technologickýc zdravotnických startupových projektů z ranku e-health nebo telemedicíny lze zmínit Záchranku a Midpax. Záchranka (více na https://www.zachrankaapp.cz/) byla původně pouze mobilní aplikací, která umožňovala jedním tlačítkem přivolat záchrannou službu. Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte co se může stát. Tato mobilní aplikace je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování zdravotnické záchranné služby. V případě Mindpaxu (více na https://www.mindpax.me/)  jde o speciálně vyvinutý náramek MindG, který měří fyzickou aktivitu a kvalitu spánku. Naměřená data však dokáže algoritmicky zanalyzovat tak, aby na základě indicií v nich předpověděl relapsy, při nichž roste například riziko spáchání sebevraždy. Kromě rychleji odhaleného rizika je výhodou řešení i oboustranná časová úspora. Lékař může například pacientovi na dálku doporučit změnu dávkování léků nebo doporučit jiný postup a vyhnout se tak častým hospitalizacím.

Co myslíte, jsou to správné kroky směrem ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči? Osobně se domnívám, že ano a netrpělivě budu sledovat co nového nám zítřky přinesou.

Hezké letní dny přeji všem,

Jana Marsová