Cestou zlepšování bezpečnosti zdravotní péče

02.06.2017

Informace o stavu systematického zavádění managementu rizik a vliv opatření na kvalitu a bezpečí paceintů. Viz text WHO.