Implementační model rizik (IMR)

Unikátní řešení pro Vaše zdravotnické zařízení za 330 Kč/měsíc

 • Jednoduchý nástroj umožňující implementaci komplexního managementu rizik v celém zdravotnickém zařízení
 • Zohledňuje časové a finanční možnosti každého jednotlivého zařízení
 • Začít lze kdykoliv, a to s využitím stávajících personálních kapacit (manažerů rizik/kvality)
 • Nízké vstupní náklady (330 Kč/měsíc)
 • Koncept umožňuje splnění požadavků na vyhodnocení NU a splnění certifikačních/akreditačních požadavků (ISO, SAK, ČIIA, ČSAZ) na zavedení managementu rizik 
 • Vhodný pro všechny typy zařízení a poskytovatele zdravotní péče

 Jak začít s IMR?

Vyplňte následující formulář.

Pokud potřebujete další informace, zeptejte se nás na 775 064 250.

Přijďte na náš workshop Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

v hodnotě IMR 330 Kč/měsíc místo 5 000 Kč/workshop

Řiďte rizika a my Vám k tomu poskytneme veškerou podporu 

za 330 Kč/měsíc místo 1 500 Kč/konzultační hodinu

Co můžete za 330 Kč/měsíc od IMR očekávat?

Kvalitní a kontinuální vzdělání 

Vyškolíme Vaše manažery rizik, aby byli schopni na základě naší vědomostní a dovednostní podpoře vytvořit, realizovat a udržovat komplexní management rizik. 

 • Úvodní workshop řízení rizik ve zdravotnictví
 • e-podpora (e-learning)
 • Nejnovější informace v e-booku
 • 1x ročně možnost zúčastnit se Pražského sympozia managementu rizik ve zdravotnictví

Poradenství a konzultace 

Poradíme Vám, jak začít, abyste nedělali zbytečné chyby a neutráceli peníze, když nemusíte.

 • Vašim manažerům rizik budeme na blízku a připraveni poskytnout radu a konzultovat s nimi konkrétní problematiku rizik Vašeho zdravotnického zařízení

 • Prostřednictvím konzultací Vám pomůžeme vytvořit, realizovat a udržovat životaschopný komplexní management rizik

Realizace posouzení rizik

Víme, že je velmi těžké začít s posuzováním rizik bez předešlých zkušeností. Proto jsou Vám naše veškeré znalosti, dovednosti a praxe s řízením rizik ve zdravotnictví plně k dispozici. 

 • Sestavíme s Vámi vhodný koncept managementu rizik pro Vaše zdravotnické zařízení
 • Pomůže Vám vybrat vhodné metody identifikace, analýzy a vyhodnocení rizik 

 • Vybrané metody můžeme uzpůsobit Vašim potřebám a poradíme, jak je vhodně použít

Partnerství a autonomie

Vždy budete ti, kdo bude určovat směr a vývoj managementu rizik ve Vašem zdravotnickém zařízení.

 • Vaši zaměstnanci - manažeři rizik budou pomocí našich vzdělávacích, poradenských a konzultačně-realizačních služeb schopni sami realizovat management rizik

 • Pouze na Vás bude, zda naše doporučení přijmete a rozhodnete se je implementovat do Vaší praxe