Dobrá praxe ochrany osobních údajů ve zdravotnictví 

Ověřená praxe implementace a realizace ochrany osobních údajů ve zdravotnictví

Termín pro odbornou veřejnost bude vypsán, 9:00 - 16:30 MÍSTO: Opero, Salvátorská 931/8 Praha (https://opero.cz/cs/kontakt)

Vhodné zacházení s osobními údaji na jedné straně  a jejich ochrana na druhé by měla byt součástí každodenní dobré praxe ve zdravotnictví.

Více informací o ochraně osobních údajů ve zdravotnictví

Cílová skupina
DPO, management zdravotnických zařízení na všech úrovních, pracovníci IT, manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních, právní poradci a personalisté, zaměstnanci v marketingu ZZ/ZS, správci dat a databází, studenti, pedagogové ve zdravotnickém a sociálním vzdělávání.

Co můžete od semináře očekávat?

Po absolvování semináře budete schopni zorientovat se v současné problematice ochrany osobních údajů ve zdravotnictví včetně související legislativy. Podle legislativních požadavků budete umět zavést požadavky ochrany osobních údajů do praxe  ve svém zdravotnickém nebo sociálním zařízení. Naučíte se realizovat analýzu rizik zpracování osobních údajů a umět vytvořit záznam o zpracování osobních údajů.  Budete moci sdílet zkušenosti se svými kolegy/kolegyněmi z jiných organizací a získáte odpovědi na Vaše dotazy např. zda potřebuje Vaše organizace pověřence.

DOPOLEDNÍ BLOK (9:00 - 12:30) 

  • Reflexe dobré praxe nařízení GDPR a související legislativy ve zdravotnictví a sociálních službách
  • Funkce pověřence teorie a praxe

  • Kdy a jak jsme realizovali konzultace s ÚOOÚ 

  • Jak jsme postupovali při úniku osobních údajů

ODPOLEDNÍ BLOK (13:00 - 16:30) 

  • Přehodnocení rizik zpracování osobních údajů po roce a aktualizace záznamů o zpracování osobních údajů 
  • Jak efektivně proškolit personál o vhodném způsobu zpracování a ochraně osobních údajů
  • Monitorace úrovně ochrany osobních údajů včetně strategie konkrétních případů interního auditu zpracování a ochrany osobních údajů 

Lektoři: 

Mgr. Radek Knop (certifikovaný specialista pro ochranu osobních údajů, interní auditor)

Jiří Knápek (certifikovaný specialista pro ochranu osobních údajů, lektor)

PhDr. Jana Marsová, PhDr. (General Risk Manager, interní auditorka, lektorka)

Cena
5.000 Kč bez DPH (nejsme plátci) - v ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné studijní materiály

Při objednávce semináře pro skupinu 10 a více osob bude automaticky uplatněna SLEVA 10 %.


Máte-li dotazy, volejte 775 064 250.