GDPR - Nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů
 EU 2016/679 - platí od května 2018 - pozor - hrozí vysoké pokuty

Cílová skupina: Ředitelé a manažeři všech úrovní, právní poradci a personalisté, vedoucí IT, bezpečnosti, marketingu, správci dat, databází, operátoři

Co můžete od kurzu očekávat:

Část 1. - Požadavky GDPR

 • Úvod do problematiky
 • Povinnost vypracovat posouzení dopadu činnosti na ochranu osobních údajů
 • Povinnost provádět předběžné konzultace s ÚOOÚ
 • Povinnost ohlašovat případy narušení bezpečnosti
 • Povinnost jmenovat pověřence ochrany údajů - DPO
 • Další skutečnosti vyplývající z nařízení GDPR
 • Časové předpoklady a závěr

Část 2. - Postup implementace GDPR

 • Jmenování pověřence, definice kompetencí a odpovědností
 • Úvodní školení
 • Vstupní analýza
 • Popis / aktualizace agend
 • Popis agend plynoucích z požadavku GDPR
 • Školení
 • Interní audit

Lektor: Ing. Josef Mynář, Jiří Knápek

Přihlášení prostřednictvím formuláře