GDPR - Nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů
 EU 2016/679 - platnost od května 2018 - pozor - hrozí vysoké pokuty!!!

Kurz se uskuteční 21. 02. 2018

od 9:00 do 14:00

v Praze v konferenčních prostorech Opero

www.opero.cz/cs/kontakt 


Cílová skupina: Ředitelé a manažeři všech úrovní, právní poradci a personalisté, vedoucí IT, bezpečnosti, marketingu, správci dat, databází, operátoři

Co můžete od kurzu očekávat:

Část 1. - Požadavky GDPR

 • Úvod do problematiky
 • Povinnost vypracovat posouzení dopadu činnosti na ochranu osobních údajů
 • Povinnost provádět předběžné konzultace s ÚOOÚ
 • Povinnost ohlašovat případy narušení bezpečnosti
 • Povinnost jmenovat pověřence ochrany údajů - DPO
 • Další skutečnosti vyplývající z nařízení GDPR
 • Časové předpoklady a závěr

Část 2. - Postup implementace GDPR

 • Jmenování pověřence, definice kompetencí a odpovědností
 • Úvodní školení
 • Vstupní analýza
 • Popis / aktualizace agend
 • Popis agend plynoucích z požadavku GDPR
 • Školení
 • Interní audit

Lektor: Ing. Vilém Umlauf - certifikovaný konzultant, expert IT

Cena: 2 500 Kč bez DPH. V ceně kurzu je zahrnuté občerstvení ve formě coffee breaku, pracovní a studijní materiály. Kurz bude realizovaný při účasti 10 a více účastníků.

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.

Pozn.: Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity výlučně pro naše statistické a marketingové účely.