Implementace GDPR 

 • proškolení zaměstnanců v ochraně osobních údajů

 • identifikace a analýza rozsahu zpracování osobních údajů 

 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, identifikace a analýza rizik včetně strategií ošetření rizik

 • vytvoření metodiky pro účely monitorace ochrany a zpracování osobních údajů 

 • tvorba směrnice a příslušných interních opatření

 • příprava a realizace interních auditů procesů s kritickými a vysokými riziky ochrany a zpracování osobních úda

komplexní realizace opatření GDPR, související legislativy, poradenství a softwarová podpora

Reference


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření 
 • vytvoření metodiky monitorace ochrany osobních údajů
 • příprava a realizace monitorace ochrany osobních údajů (tj. auditní činnost)  
 • vytvoření metodiky posouzení vlivu na ochranu osobních údajů


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření

 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření


 • analýza rizik zpracování a ochrany osobních údajů, připomínkování směrnice a interních opatření