Auditní činnost zpracování osobních údajů

K některým aspektům ochrany osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů jako důležitý prvek managementu rizik ve zdravotnictví