Objednávka ONLINE semináře/registrace 

Management zdravotnického prostředku podle Nařízení EU MDR 2017/745