Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních II.
Pro všechny se zájmem o management rizik ve zdravotnictví

Workshop se uskuteční v termínech

05. 03. 2018 od 9:00 do 13:00 

v Praze v prostorách Opero viz https://www.opero.cz/cs


Cílová skupina workshopu: manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od workshopu očekávat

  • Úvod do problematiky risk managementu
  • Proč FMEA a kdy je vhodné ji použít?
  • FMEA jako vhodný nástroj identifikace, analýzy a hodnocení rizik ve zdravotnickém zařízení
  • Přípravná fáze před realizací FMEA
  • Příprava a práce s dokumentací FMEA
  • Ukázky realizací FMEA, PFMEA, HFMEA, SAFMEA, FMECA ve zdravotnickém zařízení
  • Realizace FMEA krok po kroku
  • Praktický nácvik využití nástrojů FMEA a HFMEA
  • Využití softwaru při hodocení rizik pomocí FMEA ve zdravotnickém zařízení
  • Závěr workshopu, diskuze, zpětná vazba, rozloučení

Lektorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Cena:  950 Kč (bez DPH, nejsem plátce). V ceně je zahrnuto pohoštění ve formě coffee breaku, pracovní a studijní materiály. Workshop je určen pro 12 účastníků.

V případě zájmu o workshop  nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.

Pozn.: Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity výlučně pro naše statistické a marketingové účely.