Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních II.
Pro všechny se zájmem o management rizik ve zdravotnictví

Workshop se uskuteční 11. 01. 2019 od 9:00 do 13:00 

nebo můžete využít individuální termín

Místo: v prostorách Opero, Praha 1
odkaz: https://opero.cz/cs/o-operu

Cílová skupina workshopu: manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od workshopu očekávat

  • Úvod do problematiky risk managementu
  • Proč FMEA a kdy je vhodné ji použít?
  • FMEA jako vhodný nástroj identifikace, analýzy a hodnocení rizik ve zdravotnickém zařízení
  • Přípravná fáze před realizací FMEA
  • Příprava a práce s dokumentací FMEA
  • Ukázky realizací FMEA, PFMEA, HFMEA, SAFMEA, FMECA ve zdravotnickém zařízení
  • Realizace FMEA krok po kroku
  • Praktický nácvik využití nástrojů FMEA a HFMEA
  • Využití softwaru při hodocení rizik pomocí FMEA ve zdravotnickém zařízení
  • Závěr workshopu, diskuze, zpětná vazba, rozloučení

Lektorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Cena:  1.580,- Kč (bez DPH, nejsme plátci). V ceně je zahrnuto pohoštění ve formě coffee breaku, pracovní a studijní materiály. Workshop je určen pro 12 účastníků a bude realizovaný při účasti 3 a více účastníků.

V případě zájmu o workshop  nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.