Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních II.
Pro všechny se zájmem o management rizik ve zdravotnictví

Cílová skupina workshopu: manažeři kvality ve zdravotnických zařízeních, lékaři, sestry, ostatní nezdravotničtí pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví, studenti.

Co můžete od workshopu očekávat:

  • Úvod do problematiky risk managementu
  • Proč FMEA a kdy je vhodné ji použít?
  • FMEA jako vhodný nástroj identifikace, analýzy a hodnocení rizik ve zdravotnickém zařízení
  • Přípravná fáze před realizací FMEA
  • Příprava a práce s dokumentací FMEA
  • Ukázky realizací FMEA, PFMEA, HFMEA, SAFMEA, FMECA ve zdravotnickém zařízení
  • Realizace FMEA krok po kroku
  • Praktický nácvik využití nástrojů FMEA a HFMEA
  • Využití softwaru při hodocení rizik pomocí FMEA ve zdravotnickém zařízení
  • Závěr workshopu, diskuze, zpětná vazba, rozloučení

Lektorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Přihlášení prostřednictvím formuláře