MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ

odborný e-časopis s recenzovanými články určený odborníkům ve zdravotnictví

Časopis je dostupný pouze registrovaným uživatelům. 

Pro zobrazení obsahu jednotlivých čísel se prosím přihlaste, nebo si založte nový účet.

VYDAVATEL
Institut managementu rizik s.r.o. 

REDAKCE
Šéfredaktorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.
Inzerce: Ing. Jiří Marsa
Grafika: Bc. Kateřina Homrová

REDAKČNÍ RADA
Mgr. Iva Eislerová / doc. MUDr. Lukáš Propper, Ph.D. / Mgr. Alice Strnadová, MBA

MARKETING
Ing. Jiří Marsa

ADRESA REDAKCE
Střížkov 6, 256 01 Struhařov

PERIODICITA
roční

ISSN
2570-6926 (ePub)