MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ

odborný e-časopis s recenzovanými články určený odborníkům ve zdravotnictví

Časopis k dispozici na vyžádání. Napište nám na institut@rizikavezdravotnictvi.cz.

VYDAVATEL
Institut managementu rizik s.r.o. 

REDAKCE
Šéfredaktorka: PhDr. Jana Marsová, Ph.D.
Inzerce: Ing. Jiří Marsa
Grafika: Bc. Kateřina Homrová

REDAKČNÍ RADA
Mgr. Iva Eislerová / doc. MUDr. Lukáš Propper, Ph.D. / Mgr. Alice Strnadová, MBA

MARKETING
Ing. Jiří Marsa

ADRESA REDAKCE
Střížkov 6, 256 01 Struhařov

PERIODICITA
roční

ISSN
2570-6926 (ePub)