Blog o managementu rizik

postřehy, novinky a inspirace pro příznivce managementu rizik ve zdravotnictví

Minulý týden jsem se jako zástupce Institutu managementu rizik zúčastnila jedné úžasné akce, která je každoročně pořádaná pro skvělé lidi. Těmi skvělými lidmi jsou profesionální zástupci záchranných složek a laické veřejnosti z Česka a Slovenska, kteří neváhali, a to i přes možné ohrožení vlastního života, zachránit život někomu jinému. Bylo velmi...

Omyl č. 2

20.05.2019

Omylem č. 2 se pro mě stal výrok: "Interním auditem řídíte rizika". Dodnes nevím, co si za touto myšlenkou mám představit. Řízení rizik je řízení rizik a interní audit je interní audit. Jsou organizace, které striktně oddělují tyto oblasti a dokonce nedovolují směšovat funkci manažera kvality s manažerem rizik a už vůbec ne s interním auditem....

Omyl č. 1

20.05.2019

Během našich workshopů Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení, realizace služeb Procesního řízení s identifikací rizik a Komplexní implementace rizik ve zdravotnických zařízeních nebo jen při telefonování s klienty (většinou manažery kvality ve zdravotnických zařízeních) jsem došla k jednomu prostému závěru. Odborná společnost ve zdravotnictví si...