5 hlavních důvodů PROČ využít naše služby 

  1. Své zdravotnické zařízení budete řídit moderním způsobem na základě rizik

  2. Poznaná rizika obrátíte ve svůj prospěch a snížíte počet nežádoucích událostí, neshod, stížností či žalob ze strany nespokojených pacientů nebo zaměstnanců

  3. Snížíte náklady spojené s neshodami/nežádoucími událostmi o 10 - 15 %
     
  4. Vaše zdravotnické zařízení bude bezpečné pro pacienty i pro Vaše zaměstnance

  5. Vaši zaměstnanci budou vnímat řízení rizik jako běžnou součást jejich práce