Věděli jste, že...

až 12 % pacientů je během hospitalizace poškozeno chybou při poskytnuté zdravotní péči

až 94 % pochybení v klinických i neklinických procesech ve zdravotnictví je způsobeno lidský faktorem

zavedení systematického a komplexního managementu rizik v americkém zdravotnictví vedlo během 1 roku k úspoře  28 biliónu USD

v rámci evropského kontinentu se odhaduje, že 15 % nákladů na hospitalizaci zaujímají výlohy spojené s pochybeními 

80% pochybení ve zdravotnictví je možné předcházet proaktivním řízení rizik a cíleně nastavenými opatřeními, ale pouze 20 % jich je účinných

90% poskytovatelů zdravotních služeb unikla data a ta jsou po energetice a bankovnictví 3 nejžádanější na černém trhu    

Našich služeb využily

Partneři Institutu managementu rizik