ŘÍZENÍ RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ
Pouze poznaná rizika můžete obrátit ve svůj prospěch

Připravili jsme pro Vás odborné články na téma:

  • Využití robotů a jiných technologií

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  • Nežádoucí události při poskytování zdravotních služeb

  • FMEA - efektivní nástroj posouzení rizik ve zdravotnictví

  • Největší rizika dnešního českého zdravotnictví

  • Sympozium Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

  • a SOUTĚŽ o knižní cen

Vyzkoušejte si bez nulových vstupních nákladů Vaši schopnost identifikovat, analyzovat a hodnotit rizika.

Přečtěte si jako první, co je nového