MANAGEMENT RIZIK 

VE ZDRAVOTNICTVÍ


Jsme přesvědčeni, že pouze poznaná rizika můžete obrátit ve svůj prospěch.

ONLINE SEMINÁŘ 
Management rizik zdravotnického prostředku podle Nařízení EU MDR 2017/745

Praktický seminář, na kterém se naučíte naplnit požadavky EU MDR 2017/745 na řízení rizik zdravotnického prostředku

Věděli jste, že...

až 12 % pacientů je během hospitalizace poškozeno chybou při poskytnuté zdravotní péči

až 94 % pochybení v klinických i neklinických procesech ve zdravotnictví je způsobeno lidským faktorem

zavedení systematického a komplexního managementu rizik v americkém zdravotnictví vedlo během 1 roku k úspoře  28 biliónu USD

v rámci evropského kontinentu se odhaduje, že 15 % nákladů na hospitalizaci zaujímají výlohy spojené s pochybeními 

80% pochybení ve zdravotnictví je možné předcházet proaktivním řízení rizik a cíleně nastavenými opatřeními, ale pouze 20 % jich je účinných

90% poskytovatelů zdravotních služeb unikla data a ta jsou po energetice a bankovnictví 3 nejžádanější na černém trhu    

Našich služeb využily

Máte zájem o naše služby?

 kontaktujte nás na telefonu 775 064 250 nebo prostřednictvím formuláře

Partneři Institutu managementu rizik