Řízení rizik ve zdravotnictví
Kompletní služby a poradenství v oblasti řízení rizik

Společnost Institut managementu rizik s.r.o. poskytuje unikátní služby v oblasti řízení rizik ve zdravotnictví. 

Služby realizujeme výhradně v nemocnicích, poliklinikách, zařízeních sociální péče a klinických laboratořích.

Naši odborníci vám pomohou s řízením rizik v oblasti klinické péče, IT, kyber-bezpečnosti, ochrany osobních údajů, BOZP a PO, zdravotního práva, nebo také v personalistice či marketingu

Pracujeme v terénu (přímo ve vašem zařízení) a doporučujeme jen taková řešení, která budou u vás skutečně fungovat, nikoliv ta, která fungují jinde.

Proškolíme váš personál tak, aby vnímal řízení rizik jako součást své práce. Pořádáme celou řadu inovativních kurzů a workshopů a v neposlední řadě vydáváme odborný e-časopis s recenzovanými články.

Co spolupráce s námi přinese Vašemu zařízení?

   • Ušetříte finanční zdroje (10-15% nákladů)
   • Vyhovíte legislativním požadavkům a jiným nárokům
   • Předejdete kritickým událostem a incidentům
   • Předejdete nespokojenosti ze strany pacienta
   • Předejdete špatné pověsti vašeho zařízení
   • Výstupy z analýzy obrátíte ve prospěch vašeho zařízení
   • Budete používat systematický a efektivní manažerský nástroj
   • Budete mít kompletní přehled o fungování a úrovni vašeho zařízení

Přihlašte se k odběru newsletteru