Řízení rizik ve zdravotnictví 
Pouze poznaná rizika můžete obrátit ve svůj prospěch

Přečtěte si jako první, co je nového